top of page

CONTACT

Bedankt voor het bericht!

Privacyverklaring: In de AVG wordt onder privacy verstaan de gegevensbescherming waarmee de privacy wordt geborgd. Vereniging De Longstreetsingers legt de gegevens vast zoals in haar AVG document is weergegeven en die noodzakelijk zijn voor uitvoering van het lidmaatschap. Wij verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen, anders dan aan partijen voor wie het noodzakelijk is om deze gegevens te verkrijgen. De mailadressen worden uitsluitend gebruikt om informatie en nieuwsberichten te sturen die onze vereniging betreffen. De gegevens worden derhalve alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De vereniging zorgt voor een goede passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

bottom of page